Iv. araştırma sonuçları toplantısı

Prof.Dr. AHMET KAAN ŞENOL

III- IV. Araştırma Sonuçları Toplantısı. Kültür Bakanlığı- Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara-1985, 409 s. (Bez Cilt Baskı) GÜNCEL FİYATI 5 . AÇILIŞ FİYATI 5 . ÜRÜNÜ INCELE. LOT NO: 146 Kitap Arkeoloji VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı

TOPLANTısı 2 - kulturvarliklari.gov.tr

Kültigin Kitap kitapları Koleksiyon & Efemera. Afiş & Poster; Belge, Evrak; Film & Müzik; Fotoğraf & Kartpostal; Gazete Arşivi Kazı Sonuçları Toplantısı | Zero Books Online - Anadolu ... Zero Books / Ege Yayınları Anadolu Arkeolojisi ile ilişkili konularda akademik kitaplar yayınlar ve diğer yayıncıların kitaplarını satar Prof. Dr. Berna ALPAGUT’un Özgeçmişi ve Çalışmaları

Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü •Kolankaya-Bostancı, N. “Kanlıtaş Höyük 2017 Yılı Yontmataş Endüstrisi”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 07-11 Mayıs 2018, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi-Çanakkale. Teichiusa [Teikhiousa] - Vici.org Walter Voigtlander, "Survey bei Akbük-Teichussa 1985", IV Araştırma Sonuçları Toplantısı, pp. 151 - https://pl.scribd.com/document/51078445/4-Arastirma IV. ve V. Grup ÖYP Bilgilendirme Toplantısı 10.04.2013 ... IV. ve V. Grup ÖYP Bilgilendirme Toplantısı 10.04.2013 10 Nisan 2013 saat 09:30’da Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 33. IV. Grup ÖYP Araştırma Görevlileri Eğitimlerine Başladı 04 ...

Üçağızlı Mağarası Kazısına İlişkin Yayınlar Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır, İ. Baykara ve S. Şahin, 2014 “2012 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 35. Kazı Araştırma Politikaları ve Faaliyetleri Toplantısı – Ankara ... Tıp Fakültesi Araştırma Geliştirme ve Destek Stratejileri Koordinasyon Kurulu Araştırma Stratejik Planı Araştırma Birim Özdeğerlendirme Roporu 2017-2018 Engin Özgen: Prof. Engin Özgen haberi - Arkeolojik Haber ... Engin Özgen: Prof. Engin Özgen kimdir? Prof. Dr. Engin Özgen. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi. (PDF) Aksaray İli Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması 2016

Gordion Research Bibliography IV. Arkeometri Sonuçları Toplantısı: 49-59. Ankara. Aytuğ, Burhan and S. Pehlivan. 1989. Gordion'daki 'P' Tümülüsü'nde bulunmuş mobilyalar -II- ve bazı odun eşyalar. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 261-266. Ankara.

ı. SONUÇLARI TOPLANTISI I. ERKEN KALKOLİTİKÇAG YERLEŞMELERİ A· Düden Bu yıl tesbit ettiğimiz önemli yerleşmelerdenbiri Karaatlı köyü­ nün 4.3 km. güneydoğusundayer alan Düden höyüktür.Denizden 1145 m. yükseklikte bulunan höyük çok yayvandırve bugün üzerinde tarımya­ pıldığından ova yüzeyi ile hemen hemen aynıseviyededir. Boyutlarınıke­ sin olarak tesbit Araştırma Sonuçları Toplantısı | Zero Books Online ... IV. Araştırma Sonuçları Toplantısı / Ankara, 26-30 Mayıs 1986. 30,00 TL. III. Araştırma Sonuçları Toplantısı / Ankara, 20-24 Mayıs 1985. 30,00 TL. II. Araştırma Sonuçları Toplantısı / İzmir, 16-20 Mayıs 1984. 30,00 TL. I. Araştırma Sonuçları Toplantısı / İstanbul, 23-26 Mayıs 1983. The Early Iron Age in the Elaziǧ Region and the Problem of ...


Yayın Listesi

Kurar. 1998. “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1996 Ortak Yüzey Araştırması”, XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II. Cilt, Ankara, 233-246. Matthews, W. 1998. “ 

PROF. DR. BERNA ALPAGUT’UN ÖZGEÇMĐŞĐ VE ÇALIŞMALARI 9 Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, II.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, p. 7-18, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986. 10.